Organisatiestructuur

De interne organisatie van Cyclus rust op twee pijlers: de afdelingen Operations en Financiën & Middelen.

Het primaire proces van Cyclus is georganiseerd in de afdeling Operations. Relatiebeheer is het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en inwoners. Onderzoek, ontwikkeling, werkvoorbereiding en advies is gebundeld in het Expertisecentrum. Het beheer van de openbare ruimte wordt integraal uitgevoerd door de vakteams van Uitvoering.

Het primaire proces wordt ondersteund door diverse afdelingen die vallen onder de afdeling Financiën & Middelen.