Missie

Wij dragen bij aan een schoon en veilig leefmilieu.

Gemeenten zijn onze belangrijkste opdrachtgevers. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Dat doen wij op deskundige, efficiënte en duurzame wijze en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Onze vakbekwame medewerkers stellen de opdrachtgevers en het gewenste resultaat voorop.

Wij zijn een betrouwbare en integere werkgever. We stellen duidelijke doelen en eisen met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van het werk. Daarnaast bieden wij medewerkers ruimte om zich te ontwikkelen en initiatieven te nemen.

Visie

Om optimaal te kunnen inspelen op de behoeften van onze opdrachtgevers, zijn we publiek georiënteerd en privaat georganiseerd. We bieden integrale dienstverlening op het gebied van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte. We zijn zowel regisseur als uitvoerder. Hiermee onderscheiden we ons ten opzichte van onze concurrenten.

Wij streven naar groei. Want we vinden continuïteit belangrijk voor al onze stakeholders. We willen onze dienstverlening aan opdrachtgevers uitbouwen en ontplooiingskansen bieden aan onze medewerkers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijke toetssteen in ons dagelijks handelen.

We willen onze werkzaamheden op excellente wijze uitoefenen. Procesmatig en resultaatgericht werken zijn daarom belangrijke richtlijnen voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Leidinggevenden sturen aan op resultaten en maken medewerkers duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Onze medewerkers maken de doelstellingen waar.