Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als overheids NV zit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Cyclus in het bloed. We streven voordurend naar de optimale combinatie van financieel en maatschappelijk rendement, zowel in de dienstverlening aan onze opdrachtgevers als in onze eigen bedrijfsvoering. De zeven kernthema’s van de MVO-prestatieladder en het bekende people-planet-profitmodel vormen daarbij onze uitgangspunten. Structurele aandacht voor MVO is geborgd middels een directieverklaring MVO.

People: goed werkgeverschap
Als bedrijf heeft Cyclus goed werkgeverschap hoog in het vaandel. Dit is dan ook stevig verankerd in de organisatie, onder meer middels de Cyclus Academie en Persoonlijke Evaluatie Cyclus voor ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Inhuurmedewerkers die aan de slag gaan als chauffeur/belader krijgen een persoonlijk inwerktraject en eigen mentorchauffeur, waar nodig kunnen zij bovendien aanvullende opleidingen volgen. Daarnaast biedt Cyclus structureel werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder meer middels een samenwerkings­overeenkomst met Sociale Werkvoorzieningbedrijf Promen.

Planet: regionale adviesrol
Cyclus vervult een regionale een adviesrol op het gebied van afvalpreventie en -scheiding. Vanuit deze hoedanigheid adviseert zij haar opdrachtgevers over een optimale inzamelstructuur en -frequentie, het werken met financiële prikkels zoals diftar en gespiegeld inzamelen en ondersteunende instrumenten als voorlichting en educatie.
Intern geeft Cyclus onder meer invulling aan het element planet door het optimaliseren van inzamelroutes, cursussen ‘Het Nieuwe Rijden’, een duurzaam inkoopbeleid en het gebruik van FairTrade producten.

Profit: integrale aanpak
Cyclus streeft voortdurend naar de optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement. Onze integrale aanpak resulteert in schaalvoordeel voor opdrachtgevers en maakt een flexibele inzet van mensen en middelen mogelijk. De structurele samenwerking met SW-bedrijf Promen en Uitzendbureau Tempo Team bewijst dat financieel en maatschappelijk rendement hand in hand kunnen gaan.

Meer weten over MVO bij Cyclus? Download hier de directieverklaring MVO of bekijk de film over hoe Cyclus invulling geeft aan het MVO beleid.