Links

Interessante links

 

www.afvalscheiden.info

Begin dit jaar is Cyclus gestart met een grootschalige regionale campagne over afvalscheiden. Onder de noemer "Afvalscheiden, goed bezig!" worden de inwoners in de regio Midden-Holland en Rijnstreek de komende 2 jaar geinformeerd over het hoe en waarom van afval scheiden. 

www.mileucentraal.nl    

Hier vindt u praktische milieu-informatie voor consumenten. Milieucentraal heeft een aparte rubriek over afval & verpakkingen.

www.papierinfo.nl

De site van het Informatiecentrum Papier en Karton geeft informatie over de productie en hergebruik van papier en karton. Bij het Infocentrum heeft ook verschillende brochures en lespakketten beschikbaar voor het basis- en voortgezet onderwijs.

www.energieportal.nl/onderwerpen/vrom

Dit is de site van het ministerie van VROM. VROM staat voor ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieubeheer en rijkshuisvesting. Onder het thema afval kunt u veel informatie terugvinden over het hoe en waarom van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.

www.skglas.nl

De Stichting Kringloop Glas is de brancheorganisatie van bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij het hergebruik van glas: de inzamelaars, de recyclelaars en de glasfabrieken. Zij geeft voorlichting over glasrecycling en ontwikkelt brochures, lesmateriaal en nieuwsbrieven over dit onderwerp.

www.stibat.nl

De site van de Stichting Batterijen geeft informatie over de noodzaak en de wijze van inzameling en verwerking van batterijen.

www.nvmp.nl

De site van De Nederlandse vereniging Verwijdering Metalektro Producten geeft informatie over de hoogte van de verwijderingsbijdrage die u betaalt bij aankoop van het product. Verder vindt u ook informatie over inleveradressen, verwerkingsprocessen en verschillende brochures en lespakketten.