Geschiedenis

  • 1974 oprichting GVB
  • 1984 Overname twee overlaadstations
  • 2001 Oprichting Cyclus
  • 2003 Van gemeenschappelijke regeling naar overheids NV
  • 2006 Verbreding takenpakket
  • 2010 Organisatieontwikkeltraject Klant & Kwaliteit

In 1974 werd het Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek (GVB) opgericht met als doel: het huishoudelijk afval gezamenlijk laten verwerken. Het storten van afval leverde steeds meer problemen op. Het nam veel ruimte in beslag en de risico’s van bodem- en grondwaterverontreiniging waren groot. Als alternatief voor storten werd voor het verbranden van afval een langlopend contract afgesloten met de AVR (Afval Verwerking Rijnmond). In 1984 werden twee stations voor de overslag van het huishoudelijk afval in Gouda en Alphen aan den Rijn door het GVB overgenomen van de AVR.

Na de wettelijke verplichting begin jaren '90 om GFT-afval gescheiden in te zamelen, werd door de deelnemende gemeenten besloten om de verwerking in eigen hand te houden. De regionale composteerinstallatie Stercompost in Alphen aan den Rijn werd opgericht, waarvan het GVB 60% van de aandelen bezat. Inmiddels is Stercompost in handen van Delta Milieu.

Parallel werd er door de overheid een steeds intensiever landelijk afvalbeleid ontwikkeld. Naast het omzetten van dat landelijke beleid naar regionaal beleid, werd ook de inzameling van andere afvalstromen zoals glas, papier, klein chemisch afval en wit- en bruingoed via het GVB gezamenlijk uitbesteed of zelf uitgevoerd.

Het regionaal beleid werd in een meerjarenplan geformuleerd. Door middel van metingen en controles werd het beleid waar nodig bijgestuurd. Gedurende dezelfde periode leefde bij een aantal gemeenten de vraag of de uitvoering van afvalinzameling door de gemeenten zelf moest worden uitgevoerd of beter aan de particuliere markt uitbesteed kon worden. Gemeenten onderzochten ook of de inzameling van huishoudelijk afval gezamenlijk kon worden uitgevoerd.

Uiteindelijk werd in 2000 besloten het GVB en de gemeentelijke reinigingsdiensten van Bodegraven, Boskoop, Gouda en Waddinxveen samen te voegen. Hieruit is Cyclus ontstaan. Mede door de oprichting van Cyclus is een ontwikkeling in gang gezet waarbij steeds meer taken op afvalgebied gezamenlijk regionaal worden uitgevoerd.

Om Cyclus in staat te stellen om nog beter in te spelen op de markt en tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de klanten, is Cyclus per 1 juli 2003 omgevormd naar een naamloze vennootschap. Cyclus is een commercieel bedrijf, maar valt toch in de sector semi-0verheid. De reden daarvoor is dat alle aandelen van Cyclus in handen van gemeenten zijn.

Met ingang van 1 januari 2006 heeft Cyclus de voormalige dienst beheer van de gemeente Gouda overgenomen. Naast taken op het gebied van afvalbeheer levert Cyclus sindsdien ook diensten op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen.

In 2008 is het organisatieontwikkelingsproject Klant & Kwaliteit van start gegaan. De organisatieontwikkeling is projectmatig aangepakt. In 2009 is onder andere een nieuwe procesgerichte organisatiestructuur geïmplementeerd. Hiermee werkt Cyclus  aan een professioneel, klantgericht en concurrerend bedrijf, waar financieel rendement hand in hand gaat met de zorg voor milieu en medewerkers. Het project werd afgerond in december 2010.