Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Cyclus NV. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden de onderstaande voorwaarden. Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Cyclus NV kan niet instaan voor de juistheid en/of de volledigheid van de informatie, noch aanvaard zij enkele aansprakelijkheid voor schade, zowel indirecte als gevolgschade, winstderving of kosten die kunnen voortkomen uit het bezoek of gebruik van deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Cyclus NV. Het is toegestaan deze website door te bladeren en onderdelen ervan kopieren, uit te printen, te downloaden, alsmede te verspreid en onder derden. Dit is alleen toegestaan indien het dan gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Linken naar en refereren aan deze website is toegestaan met de URL http:/www.cyclusnv.nl.

Het op deze site afgebeelde merk Cyclus, alsmede het logo, is eigendom van Cyclus NV en auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van dit merk, alsmede het logo, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Cyclus NV.

De website biedt de mogelijkheid om te solliciteren op vacatures bij Cyclus NV en diensten of informatie aan te vragen. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik maakt registreren wij, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, de gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Met het downloaden van (een deel van) deze website is het mogelijk dat virussen worden geïmporteerd die de goede werking van uw computer en programmatuur kunnen beïnvloeden. Hoewel Cyclus NV voldoende voorzorgsmaatregelen neemt om dergelijke zaken te voorkomen, garandeert Cyclus NV echter niet dat de website virusvrij is.