Cyclus en Promen

Voor het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte in Gouda werkt Cyclus samen met sociale werkvoorzienings­bedrijf Promen. Met deze samenwerking biedt Cyclus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans relevante werkervaring op te doen.

Afhankelijk van het seizoen werkt dagelijks een groot aantal Promenmedewerkers onder regie van Cyclus aan de openbare ruimte. Het gaat om mensen met een indicatie voor de wet Sociale Werkvoorziening en om mensen die willen (re)integreren op de arbeidsmarkt. De medewerkers van Promen nemen een groot deel van het handmatig groenonderhoud voor hun rekening, denk aan bladruimen, reinigings­werkzaamheden en het opruimen van zwerfvuil.

Met deze samenwerking streven Cyclus en Promen een tweetal doelstellingen na. Ten eerste gaat het om het realiseren van optimale dienstverlening aan de gemeente Gouda met een verantwoorde inzet van middelen. Daarnaast biedt deze aanpak belangrijke kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo gaan bij Cyclus financieel rendement en maatschappelijk rendement hand in hand.