Cyclus Academie

De Cyclus Academie is er voor jou als medewerker. Als jij je zeker voelt, de kennis en vaardigheden hebt om professioneel je werk te doen en meegroeit  met aanpassingen in de werkwijze en organisatie is iedereen tevreden. Dát is de gedachte achter de Cyclus Academie. In overleg met je leidinggevende bepaal je hoe je bij blijft en je verder ontwikkelt. We hebben een breed palet aan mogelijkheden om daar invulling aan te geven. In groepsverband of individueel, met externe opleidingen, interne workshops of andere werkvormen.

Personeelsbeleid in de prijzen
Medio 2012 ontving Cyclus van haar toenmalige samenwerkingspartner Luba de Luba Award. Met deze prijs zet Luba haar opdrachtgevers, die zich extra inzetten voor medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt, in het zonnetje. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om extra scholing en begeleiding.

Cyclus werkt sinds 2014 samen met Tempo Team, met name voor de inhuur van chauffeurs en beladers. Bij Cyclus krijgen medewerkers van Tempo Team een uitgebreid inwerktraject én een eigen mentorchauffeur. In een persoonlijk ontwikkeltraject worden de doorgroeimogelijkheden van een medewerker individueel bepaald. Waar nodig biedt Cyclus daarbij tevens aanvullende scholing of opleidingen. De onderscheiding laat treffend zien hoe Cyclus met een sociaal personeelsbeleid invulling geeft aan haar maatschappelijke taak.