Cyclus presenteert jaarverslag 2015

Nadat de aandeelhouders de jaarrekening 2015 hebben vastgesteld op donderdag 16 juni, presenteert Cyclus het jaarverslag 2015. Daarin laten we met feiten en cijfers zien hoe we samen met onze opdrachtgevers in de regio invulling hebben gegeven aan afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte (BOR).

Er is in dit jaarverslag uiteraard veel aandacht voor het traject Strategie en Governance, dat leidde tot een nieuw businessmodel voor Cyclus. Het bedrijf ontwikkelt door naar een lean & mean afvalbeheer- en reinigingsbedrijf. De dienstverlening met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte wordt fasegewijs afgebouwd tot 1 januari 2019. Voor de afslanking van de organisatie is onder meer een reorganisatievoorziening gevormd, die leidt tot een negatief bedrijfsresultaat over 2015. In 2016 is voortvarend gestart met het meerjarenbeleidsplan en de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met onze opdrachtgevers. Daarbij zetten we in op zo veel mogelijk afvalreductie en hergebruik van grondstoffen.